AKTUALNE PRZEKONANIE

Aktualnie można mieć przekonanie, że prawdziwa samodzielność i odpowiednie motywacje dotyczące ekonomiki i gospodarności, doprowadzą do powszechności opra­cowań projektów technicznych z projektami technologii i organizacji budowy w większych przedsiębiorstwach budowlanych. Od tej ekonomiczno-organizacyjnej za­sady mogą być dwa odstępstwa? – dotyczące małych, rutynowo realizowanych obiektów przez małe przedsię­biorstwa,  – nowych technologii budowania, przygotowanych przez zaplecze naukowe. Pierwszy przypadek ze względu na prostotę technologii i organizacji nie wy­maga opracowań projektowych, natomiast w drugim projekty technologicznó-organi- zacyjne muszą być przygotowywane przez zaplecze naukowe i doprowadzone do prze­pisów i kart technologicznych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)