AMERYKAŃSKIE ZWIĄZKI ZAWODOWE

Amerykańskie związki zawodowe znajdują się jeszcze na etapie wypracowywania własnego stanowiska wobec ruchu przedsiębiorców na rzecz „humanizacji pracy”. Wiele lokalnych organizacji związ­kowych zaakceptowało tę ideę, na szczeblu zaś związków kra jowych tylko Zjednoczony Związek Pracowników Przemysłu Stalowego aprobuje współpracę z korporacjami w tej dziedzinie. Na ogół przed­stawiciele amerykańskich związków zawodowych traktują inicjatywę pracodawców w sprawie „humanizacji pracy” z podejrzliwością, upatrując w niej nową formę zawoalowanego dążenia do zwiększe­nia wydajności robotników bez ekwiwalentu w formie zwiększonego wynagrodzenia.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)