ANALIZA KIERUNKÓW INWESTOWANIA

Krótka, ogólna analiza kierunków inwestowania w ubiegłym okresie działal­ności gospodarczej PRL ma na celu uzmysłowienie bezpośrednich związków polityki inwestycyjnej ze zjawiskami gospodarczymi, jakie kształtowały się w przeszłości. Przekonuje ona- jednocześnie o bardzo poważnej roli działalności inwestycyjnej w prawidłowym rozwoju gospodarczym.Analiza wartości zestawionych wtabl. 3-3 i 3-4 prowadzi do następujących głównych wniosków:  kolejne plany wieloletnie przynoszą szybki wzrost nakładów inwestycyjnych. Załamanie średniego, rocznego tempa wzrostu następuje w piątym planie pięciolet­nim lat 1976-1980, gdzie występuje spadek, spowodowany narastającym kryzysem, charakteryzujący się średnią wartością 3,0%; w roku 1982 osiąga ori wartość aż 15,2%;  w latach 1950-1974 nastąpił nieomal 11-krotny wzrost nakładów inwestycyj­nych; w tym okresie 10-krotnie zwiększyła się globalna produkcja polskiego prze­mysłu.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)