ANTYKOMUNIZM PRZYWÓDCÓW

Zgodnie z art. III par. 9 statutu AFL—CIO, żadne związki zawodo­we kontrolowane albo opanowane przez komunistów nie mogą wcho­dzić do Federacji.Antykomunizm przywódców AFL—CIO przejawia się zarówno w retoryce o „zagrożeniu komunistycznym”, jak i w konkretnych działaniach politycznych — na przykład: popieranie programów zbrojeń; wystąpienie z Międzynarodowej Organizacji Pracy; potępia­nie kontaktów ze związkami zawodowymi krajów socjalistycznych; współpraca byłego przewodniczącego Federacji, G. Meany’ego, z Centralną Agencją Wywiadowczą; poparcie interwencji zbrojnej USA w Wietnamie, a w ostatnich latach — negatywny stosunek do układu SALT II; o tym, że obecny przewodniczący Federacji, L. Kirkland, ostatecznie poparł ten układ, zadecydowała postawa więk­szości związków zawodowych zrzeszonych w Federacji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)