APELE W SPRAWIE

Program społeczno-ekonomiczny AFL, CIO zawiera apele w sprawie rozwoju państwowego budow­nictwa mieszkaniowego dla rodzin ubogich oraz dotyczące przezna­czania większych środków finansowych na opiekę lekarską dla bez­robotnych.Obok wyżej przedstawionych potrzeb, które wymienia uchwała Rady Wykonawczej AFL—CIO, występują także przykłady kon­kretnych działań ruchu związkowego, podejmowanych w celu zmniejszenia bezrobocia. Największym sukcesem w tej mierze jest przeforsowany przez związki paragraf umowy zbiorowej zawartej między Zjednoczonym Związkiem Pracowników Przemysłu Samo­chodowego a firmami Ford i General Motors, zobowiązujący praco­dawców do przeznaczenia 40 min dolarów na przekwalifikowywa­nie pracowników .

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)