AUTORZY KONCEPCJI

Autorzy koncepcji określonych us­prawnień lub nowych opracowań powinni współdziałać w pełnych cyklach „rozwojo­wych” i po przygotowaniu odpowiedniego zakresu prac w instytucie lub innej pla­cówce naukowej, zespół autorski rozwiązań naukowych powinien kierować działal­nością wdrożeniową. Budowy doświadczalne powinny być prowadzone pod nadzorem i według wytycznych instytucji naukowych w odpowiednio dobranych przedsiębior­stwach. Oczywiście przedsiębiorstwa te będą miały prawo dalszego wykorzystywania w swojej praktyce produkcyjnej pozytywnych wyników przeprowadzonych doświadczeń. Natomiast jednostki projektowania oraz inne przedsiębiorstwa budowlane powinny korzystać z wyników przeprowadzonych prac badawczych i doświadczalnych na zasa­dach odpłatności. Postanowienia prawne powinny regulować te sprawy, określając jednocześnie sposoby finansowego honorowania premiowego współautorów rozpow­szechnianych opracowań.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)