BADANIE ZJAWISK

‚ Badania zjawisk polityki inwestycyjnej mają charakter dynamiczny, ponieważ na skutek intensywności rozwoju gospodarczego i postępu technicznego trzeba regulować zakres i intensywność inwestowania, odpowiednio programując za­spokajanie odczuwanych potrzeb. Wskazane zjawiska i ich charakter wymagają odpo­wiedniej elastyczności w polityce inwestycyjnej, zapewniającej dobór właściwego poziomu oraz struktury nakładów inwestycyjnych. Elastyczność ta Jednak nie może wymuszać zmian założeń inwestycyjnych zadań będących w toku realizacji, bowiem w tym zakresie obowiązuje zasada stabilizacji, której nieprzestrze­ganie zawsze prowadzi do strat gospodarczych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)