BRAK WŁASNEJ PARTII

Nie mając własnej partii, większość amerykańskich związków zawodowych ciąży tradycyjnie ku Partii Demokratycznej, której program jest bardziej zbliżony do postulatów ruchu związkowego niż program Partii Republikańskiej. Te powiązania jednak ani nie mają formalnego charakteru, ani nie są trwałe. W wyborach pre­zydenckich w latach 1968 i 1972 Federacja AFL—CIO nie poparła kandydatów Partii Demokratycznej, co przyczyniło się do zwycię­stwa kandydatów Partii Republikańskiej. W wyborach 1976 r zdecy­dowanie poparła ona J. Cartera, przeznaczając przeszło 315 tys. dolarów na sfinansowanie jego kampanii. Z kolei w wyborach do Kongresu w 1978 r. wszystkie związki zawodowe w Stanach Zjed­noczonych (nie tylko AFL—CIO) wydały na rzecz popieranych przez siebie kandydatów przeszło 11 min dolarów, z czego 10,4 min na kandydatów z ramienia Partii Demokratycznej i 608 tys. na kandy­datów Partii Republikańskiej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)