CAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Cała ta działalność odbywa się pod hasłem „techniki i pozyski­wania sympatyków” („technology and conciliation”), oznaczającym podjęcie takich kroków, jak: badanie opinii publicznej; zabieganieo     poparcie, także finansowe; szersze niż dotąd korzystanie ze środ­ków masowego przekazu. Pracami tymi kieruje komórka organiza­cyjna Federacji — Komitet do Spraw Oświaty Politycznej (Com­mittee on Political Education, COPE), utworzony w 1955 r. Pod kierownictwem nowego przewodniczącego* Johna Perkinsa (pełni tę funkcję od początku 1982 r.), Komitet powoli przełamuje zastój w swojej aktywności oraz konserwatyzm narzucony przez poprzed­niego przewodniczącego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)