CAŁOKSZTAŁT OPRACOWAŃ

Przy projektowaniu obowiązujące było zlecanie całokształtu opracowań dokumentacji inwestycji prowadzącemu biuru projektów, powoływanie ge­neralnych lub głównych projektantów, wreszcie kompleksowe zatwierdzanie założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji. Kompleksowy charakter opracowań dokumenta­cji projektowej Inwestycji uzasadnia tworzenie wielobranżowych zespołów lub pra­cowni projektowych. W skład takich jednostek wchodzą projektanci różnych, nie­zbędnych specjalności. Praca ich powinna przebiegać w sposób równoległy i być koordynowana przez generalnego projektanta, który z zasady powinien pełnić jed­nocześnie funkcje kierownika zespołu lub pracowni. Kompleksowości projektowania przeciwdziałały dotychczas nieelastyczne struktury organizacyjne dużych biur projektów, ograniczone możliwości koordyna- cyjne i bardzo małe- możliwości oddziaływań materialnych przez generalnego pro­jektanta na pozostałych projektantów, system płac w biurach projektów (w tym i generalnych projektantów) nie związany z efektywnością realizacji, a szczegól­nie ekonomiczną efektywnością eksploatacji zaprojektowanych inwestycji.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)