Kategoria: Uncategorized

DŁUGOLETNIE TRADYCJE

Ponieważ te dezyderaty są na ogół zbieżne z intencjami władz rzą­dowych, to można stwierdzić, że w sferze postulatywnej istnieje zgodność poglądów. W praktyce jest podobnie: władze federalne traktują na przykład zagadnienia kultury marginalnie, zaś związki zawodowe nie wywierają żadnego nacisku,