CELOWOŚĆ KOMPLETOWANIA DOSTAW

Autor nie neguje celowości kompletowania dostaw wyposażenia technologiczne­go (do inwestycji produkcyjnych) lub użytkowego (głównie do inwestycji nieproduk­cyjnych), jednak przewiduje obiektywne trudności dla tej działalności, jeżeli bę­dzie prowadzona przez biura projektów. Kompletowaniem dostaw powinien zajmować się producent, który ma największy udział produkcji własnej lub finalnej w tych dostawach, a więc dysponuje pracownikami dobrze znającymi dostarczane wyposaże­nie oraz jego producentów. Analogicznie sprawa ma się w odniesieniu do rozruchu wyposażenia. Organizować rozruch powinien przyszły eksploatator, bo po udanym rozruchu podejmie on produkcję. Przy rozruchu powinni uczestniczyć pracownicy dostawców wyposażenia i oczywiście projektanci technologii produkcji. W dotychczasowej praktyce inwestycyjnej nie udawało się generalne realiza- torstwo inwestycji i nie było przedsiębiorstw lub instytucji, które chciały po­dejmować się obowiązków generalnego dostawcy.dóbr inwestycyjnych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)