CHARAKTER WŁADCZY

Pracownicy państwowego nadzoru budowlanego mają prawo wstępu na budowy, na teren zakładów pracy i instytucji, do obiektów budowlanych w celu przeprowadze­nia kontroli. Z wszelkich kontroli muszą być sporządzane protokoły, podpisywane przez kontrolującego oraz właściciela lub zarządcę obiektu, albo osobę reprezentującą ich interesy. Protokoły przedstawiają opisy stanu faktycznego i służą przy wydawaniu decyzji pokontrolnych. Działania kontrolne, jak i wydawane na ich podstawie decyzje mają charakter władczy. Charakter władczy mają też postanowie­nia nadzoru dotyczące.Do października 1983 r. był to minister administracji, gospodarki tereno­wej i ochrony środowiska. Zagadnienia ochrony środowiska należą teraz do zakresu działalności Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)