CHARAKTERYSTYCZNE DLA USTAWODAWSTWA

Charakterystyczne dla ustawodawstwa społeczno-ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych jest występowanie luk i zastrzeżeń wy­łączających w określonych przypadkach stosowanie przepisów o two­rzeniu związków zawodowych. W znacznym stopniu ułatwia to pra­codawcom naruszanie prawa tworzenia organizacji związkowych. Oto kilka ważniejszych postanowień ułatwiających taką sytuację. Pracodawca może zostać uznany za winnego dyskryminacji tylko pod warunkiem udowodnienia mu, że był świadom stosowania aktu dyskryminacji. Stawia to skarżących pracowników w trudnej sytua­cji, zwłaszcza że nie dysponują oni takim aparatem prawnym, jaki ma pracodawca. Linia obrony, jaką przyjmuje pracodawca w tego rodzaju sprawach, polega z reguły na oświadczeniu, iż nie był świa­dom bezprawności swych poczynań, oraz na argumentacji o konflik­cie interesów między pracodawcą a związkiem zawodowym i konie­czności działania pod naciskiem okoliczności zewnętrznych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)