CZYNNIKI OGRANICZAJĄCE

Uwzględniane być też muszą czynniki ograniczające, kształtowane przez aktualnie real­ne możliwości finansowe, materiałowe, wykonawcze budownictwa oraz dewizowe przed­siębiorstw i gospodarki; składają się na nie w szczególności: ograniczenia ogólnych wielkości nakładów inwestycyjnych dyktowane pra­widłowym podziałem dochodu narodowego; powinny być one ustalane przez organ cen­tralny – Komisję Planowania przy Radzie Ministrów,potencjał produkcyjny budownictwa warunkowany wielkością produkcji mate­riałów, zatrudnieniem, dysponowanym parkiem maszynowym, zapleczem produkcyjnym i      usługowym, możliwości zaopatrzenia w wyposażenie technologiczne oraz inne dobra in­westycyjne, warunkowane możliwościami produkcyjnymi przemysłów wytwarzających wskazane rodzaje dóbr, ograniczenia dewizowe importu inwestycyjnego, wynikające z bilansów płatniczych handlu zagranicznego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)