DEFENSYWNY CHARAKTER

W tych warunkach taktyka AFL—CIO jako grupy naci­sku miała głównie charakter defensywny. Pozycja ruchu związko­wego poprawiła się nieco po wyborach uzupełniających do Kongresu w 1982 r„ gdy do obu izb wybrano 258 kandydatów spośród 407 po­pieranych przez AFL—CIO. Wprawdzie republikanie zachowują nadal większość w Senacie, lecz według ocen AFL—CIO 5f> proc. ogółu członków Izby Reprezentantów i 43 proc. wszystkich senato­rów jest przychylnych polityce Federacji. Jej zdaniem stanowi to postęp w porównaniu ze składem Kongresu w latach 1980—1982 , kiedy AFL—CIO wydała kwotę 17 min dolarów na poparcie sprzyja­jących jej kandydatów i mobilizację wyborców. W rezultacie, o ile w wyborach 1980 r. 40 proc. związkowców głosowało na R. Reagana, to w 1982 r. 70 proc. ich ogółu głosowało na demokratów.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)