DLA IMIGRANTÓW

Dla imigrantów, którzy opuścili kraje o silnych tradycjach feudalnych, wyznaczających raz na zaw­sze miejsce jednostki w hierarchii społecznej, demokracja i wolność polityczna, wolność sumienia i wyznania istniejące w Stanach Zjed­noczonych były częstokroć spełnieniem największych ideałów życiowych. Wiara w doskonałość demokracji amerykańskiej, a zwła­szcza poczucie równości, jakie ona dawała, utwierdzały przekonanie bezklasowości amerykańskiego społeczeństwa. Proces odbicia utrwalenia się w społecznej świadomości jaskrawej różnicy między otwarrością społeczeństwa amerykańskiego a wstecznictwem feuda- lizmu w Europie Stanisław Ossowski nazwał „tłem kontrastowym”. Kapitalizm w Stanach Zjednoczonych rozwijał się w wyjątkowo pomyślnych warunkach nie tylko politycznych, lecz i ekonomicz­nych. Ze względu na możliwość kolonizacji ogromnych terenów na Zachodzie przybysze nie mieli trudności z otrzymywaniem nadziałów ziemi.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)