DŁUGI CYKL OPÓŹNIA

Długi cykl opóźnia wprowadzenie nowej technologii, powoduje nieraz przeprojektowywanie obiektów w czasie ich realiza­cji lub uruchamianie zakładu z technologią nienowoczesną w stosunku do poziomu przodującej techniki światowej.Dotychczasowe skracanie cykli, narzucane sposobami administracyjnymi za pośrednictwem normatywnych ich wartości, powinno być zastąpione środkami techno- logiczno-organizacyjnymi z zastosowaniem zasady koncentracji według następujące­go toku postępowania:  koncentracja środków i zasobów do szybkiego wykonania procesu podstawo­wego ‚,  koncentracja zasobów do wykonania procesów pozostałych (wykonania funda­mentów, dolnych partii obiektu do poziomu 0,00, obudowa konstrukcji, wewnętrzne i zewnętrzne wykończenie) w tempie dyktowanym przez proces podstawowy,  ścisła koordynacja dostaw maszyn i urządzeń z postępem procesów budowla­nych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)