DŁUGOLETNIE TRADYCJE

Ponieważ te dezyderaty są na ogół zbieżne z intencjami władz rzą­dowych, to można stwierdzić, że w sferze postulatywnej istnieje zgodność poglądów. W praktyce jest podobnie: władze federalne traktują na przykład zagadnienia kultury marginalnie, zaś związki zawodowe nie wywierają żadnego nacisku, aby nadać im większe znaczenie w hierarchii priorytetów. Długoletnie tradycje współpracy amerykańskich związków zawo­dowych z kołami rządzącymi spowodowały, że ujednoliciło się spoj­rzenie establishmentu politycznego i ruchu związkowego na charak­ter i cele polityki społecznej. Stąd zgodność poglądów, brak ostrzej­szych konfliktów i zbieżne podejście do polityki społecznej, nie uwzględniające podstawowych problemów pozaekonomicznych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)