DOCHÓD WYTWORZONY PRZEZ BUDOWNICTWO

W 1980 r. dochód wytworzony przez budownictwo spadł w Polsce do 10,0$, a niższymi wartościami charakteryzowały się Bułgaria 9,0%, NRD 6,9% oraz Rumunia 9,3%. Analogiczne zjawisko zmniejszania się udziału budownictwa w wytworzonym dochodzie narodowym wystąpiło w Czechosłowacji (z 12,7 do 10,7%), w NRD (z 7,4 do 6,9%), na Węgrzech (z 11,1 do 10,6%) oraz w ZSRR (z 11,4 do 10,5%)* Wśród po­zostałych krajów spadek udziału w wytworzonym dochodzie brutto wystąpiło w więk­szości państw zestawionych w Roczniku statystycznym 1982. Wzrost natomiast na­stąpił w Danii (z 7,8% w 1975 r. do 8,2% w 1980 r.), Holandii (z 6,9 do,7,1%), Indii (z 5,0 do 5,5%). Stosunkowo największy spadek nastąpił w Austrii (z 9,1 do 7,7%). Stabilizacja miała miejsce w Norwegii (po 8,0%) i RFN (po 7,4%). Przed­stawione dane charakteryzują ogólnie koniunkturę gospodarczą oraz rolę spełnianą przez budownictwo w poszczególnych krajach.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)