DOKŁADNE OKREŚLENIE

Dokładne określenie realnego wpływu związków zawodowych na poziom płac w Stanach Zjednoczonych jest sprawą trudną i skompli­kowaną, wywołującą wiele kontrowersji wśród amerykańskich eko­nomistów. Punktem wyjścia musi być stwierdzenie faktu, że umowy zbiorowe nie obejmują nawet połowy ogółu siły roboczej w Stanach Zjednoczonych, tym samym istota problemu polega na tym, w ja­kim stopniu płace członków związków zawodowych różnią się od płac pozostałych pracowników. Analizy amerykańskich ekonomistów wskazują, że płace pracowników zorganizowanych w związkach są wyższe przeciętnie o 10—15 proc., a w niektórych przypadkach na­wet o 25 proc. od płac pracowników nie zrzeszonych .Kontrowersje dotyczą zagadnienia, jak się ma wpływ związków zawodowych — na takie kształtowanie poziomu płac w poszczegól­nych gałęziach gospodarki — do innych czynników ekonomicznych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)