DOMINUJĄCY NURT

Wydaje się, że w chwili obecnej zarówno związki zawodowe, jak i przedstawiciele kapitału nie mają innej drogi jak ta, którą przy­jęły kraje Europy Zachodniej, gdzie „demokracja gospodarcza” i jej najważniejszy składnik, współdecydowanie, stają się z wolna istot­nym elementem panoramy stosunków przemysłowych.W sytuacji, gdy dominujący nurt amerykańskiego ruchu robotni­czego odrzuca program przeobrażeń strukturalnych, wszelkie dzia­łania, które przyczyniają się do demokratyzacji stosunków pracy, są ważnym elementem całokształtu dążeń mas pracujących do należne­go im miejsca w życiu gospodarczym.Lata 1982 1983 oznaczają, jak się wydaje, pewien punkt gra­niczny co do możliwości amerykańskiego ruchu związkowego w wal­ce o zwiększenie płac stosownie do wzrostu kosztów utrzymania.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)