DOSTAWY DÓBR INWESTYCYJNYCH

Zakup maszyn i urządzeń w strukturze nakładów stanowi drugą część pod względem wartości pieniężnej (patrz rys. 3.1). W okresie od 1960 do 1982 r. nastąpił stopniowy wzrost udziału wydatków na zakup maszyn i urządzeń w struk­turze nakładów inwestycyjnych od 33,7 do 44,3%. W 1981 r. nastąpił co prawda spadek do 43,6%, Jednak nie jest to miarodajne, bo był to rok kryzysu polskiego budownictwa. Wzrost nakładów na zakupy wyposażenia technologicznego jest ekono­micznie poprawnym zjawiskiem, które powinno postępować i to dzięki bardziej ekonomicznemu projektowaniu i realizacji obiektów budowlanych. W odniesieniu do maszyn, urządzeń oraz pierwszego wyposażenia obiektów wyróżnia się: ich produkcję, dostawę, skompletowanie instalacji i urządzeń po­mocniczych, montaż oraz rozruch. Pierwsza faza realizowana jest u wytwórców, druga kończy się wraz z dostarczeniem wyposażenia na plac budowy.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)