DRAMATYCZNA SYTUACJA

Dramatyczna sytuacja na rynku pracy i położenie materialne wielu rodzin zmobilizowały do działania lokalny związek zawodowy. Nie oglądając się na pomoc władz państwowych ani krajowego związku, doprowadził on do czę­ściowego uruchomienia produkcji i współdziałając z lokalnymi orga- nizac.ami obywatelskimi rozpoczął starania o wykup zakładów hut­niczych. Sprawa wzbudziła ogromne zainteresowanie społeczeń­stwa . I chociaż po wielu wahaniach władze federalne ostatecznie odmówiły przyznania kredytów na zrealizowanie tej transakcji, nie zmienia to istoty sprawy: oddolne inicjatywy ekonomiczne organiza­cji związkowych mogą odegrać ważną rolę w całokształcie ogólnokra­jowej polityki ekonomicznej, zważywszy, że potencjalnie mają za­pewnioną społeczną akceptację.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)