DWIE FORMY KOMPLEKSÓW GOSPODARCZYCH

Przy tym występują dwie formy kompleksów gospodar­czych:oparta na kryterium wyrobu finalnego,- oparta na kryterium surowców wyjściowych.Pierwsza forma występuje w przemysłach przetwórczych, szczególnie w elektro­maszynowym i lekkim. Przy drugiej formie rozpatruje się wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjno-produkcyjne od wydobycia surowców do uszlachetnienia i przetwarzania oraz ochrony środowisk, w których będą one przeprowadzane (np. kompleks siarkowy,kompleks węglowy, czy interesujący bezpośrednio budownictwo kompleks gipsowy).W układzie terenowo-przestrzennym związki i współzależności wynikają z lo­kalizacji inwestycji, wiążąc planowany i realizowany obiekt z istniejącym ukła­dem przestrzennym, jego środowiskiem fizjologicznym, gospodarczym, warunkami społecznymi i demograficznymi. Wymagać jednocześnie trzeba wzrostu określonych usług i świadczeń ze strony tego środowiska (miejscowa baza materiałowa, możli­wości zatrudnienia ludności miejscowej, usługi komunalne, transportowe, socjal- no-bytowe).

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)