DYSPONOWANIE GŁOSAMI

Osłabiło to pozycję związkowego lobby w Kongresie i pogorszyło szanse na przyjęcie przez Kongres projektu ustawy umacniającej prawa organizacji związkowych wobec dyskryminacyjnych poczynań pra­codawców (Labor Law Reform Bill).Polityczna taktyka kierownictwa AFL—CIO, polegająca na la­wirowaniu w ramach systemu dwupartyjnego, wynikała wtedy z za­łożenia, że dysponowanie chociażby tylko kilkoma tysiącami głosów w obu partiach daje w praktyce związkom znacznie większą siłę przetargową w stosunku do kandydatów tych partii niż kilka milio­nów głosów pochodzących od członków jednej partii, nawet sojuszni­czej, ale stanowiącej mniejszość. Lecz rozwój wydarzeń w następ­nych latach podważył słuszność takiego założenia. Okazało się bo­wiem, że ani prezydent z Partii Demokratycznej, ani większość Partii Demokratycznej w Kongresie nie wywarły żadnego pozytyw­nego wpływu na realizację postulatów i ochronę interesów ruchu związkowego — m. in. w nowym ustawodawstwie.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)