DZIAŁACZE CENTRALI

Działa­cze centrali AFL—CIO podają, że około 400 pracowników i konsul­tantów zostało zatrudnionych przez korporacje wyłącznie w tym ce­lu, aby pomagając pracodawcom w zwalczaniu organizacji związko­wych, bronili ich zarazem przed oskarżeniem o taką działalność.Grupa liberalnych kongresmenów zmierzających do przezwycię­żenia istniejącego stanu rzeczy wniosła w 1978 r. projekt’ustawy, która usunęłaby istniejące luki w ustawodawstwie. Projekt, poparty przez prezydenta J. Cartera, nie wprowadzał żadnych fundamental­nych zmian do istniejących przepisów, proponował jedynie: 1) prze­budowę działania Krajowej Rady Stosunków w Przemyśle w celu ograniczenia do minimum opóźnień w orzecznictwie sądowym w sprawach o dyskryminację związków; 2) określenie obligującego terminu odbywania wyborów do organizacji związkowych w poszcze­gólnych zakładach pracy; 3) wznowienie wykonalności kar w stosun­ku do pracodawców naruszających ustawę.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)