DZIAŁALNOŚĆ ANTYZWIĄZKOWA

Nastroje „pogotowia antyz wiązkowego”, wytworzone przez amerykańską prawicę w poło­wie ubiegłego dziesięciolecia, oraz doskonalenie instruktażu dla menażerów w sprawach działalności antyzwiązkowej oka2;ały się w obecnej sytuacji bardzo skuteczne. Podczas głosowania w sprawie utworzenia organizacji związkowych na przełomie lat siedemdzie­siątych i osiemdziesiątych związki zawodowe wygrały tylko w 45 za­kładach pracy na 100, podczas gdy w 1965 r. wskaźnik ten wynosił 60 . Wyrazem stosunku pracodawców do związku jest tez liczba 15 tys. osób zwolnionych w 1980 r. z pracy z powodu dziatalności związkowej. Starania Federacji AFL—CIO o zniesienie artykułu 14 B ustawy Tafta—Hartleya, przyznającej poszczególnym stanom swobodę ograniczania działalności związkowej, nie powiodły się w Kongresie, w którym od 1978 r. zaczęły się umacniać siły kon­serwatywne.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)