DZIAŁANIA W PRAKTYCE

Działania te, chociaż w praktyce tylko częściowe i niekonsekwentne, dały wkrótce wyniki: między innymi została utworzona państwowa agencja w dziedzinie kultury — Narodowy Fundusz Sztuki (National Endowment jor the Arts), oraz agencja finansująca telewizję nie­komercyjną — Korporacja do Spraw Telewizji Publicznej (Corpora­tion for Public Broadcasting, obecnie: Public Broadcasting Corpo­ration).Stanowisko amerykańskiej hierarchii związkowej wobec tych nowych tendencji w polityce społecznej państwa było i jest gene­ralnie przychylne, ale w przypadkach, gdy poczynania rządu w sfe­rze socjalnej kolidują z interesami ekonomicznymi członków związ­ków zawodowych, poddawane są krytyce. Pierwsze przypadki roz- dźwięków na tym tle wystąpiły pod koniec lat sześćdziesiątych, w okresie rosnącej inflacji i pogarszającej się sytuacji ekonomicznej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)