FORMY OPIEKI SOCJALNEJ

Te formy opieki socjalnej ze strony państwa nie były powszechne obejmowały tylko pracowników zatrudnionych w przedsiębior­stwach i instytucjach rządu federalnego lub realizującego jego za­mówienia. Funkcjonowały one do początku lat sześćdziesiątych.Początek lat sześćdziesiątych można też przyjąć za cezurę zamy­kającą pierwszą fazę polityki społecznej w Stanach Zjednoczonych, którą omówiliśmy, i otwierającą jej fazę drugą, która przyniosła wyraźne zmiany. Po pierwsze — zostały rozszerzone świadczenia socjalne ze strony państwa, zarówno przez objęcie nimi większej liczby ludności, jak i przez wprowadzenie nowych rodzajów świad­czeń. Po drugie — władze państwowe dokonały przewartościowań w ocenie systemu społeczno-politycznego i jego instytucji. Zwrócono mianowicie uwagę na potrzebę podjęcia działań w płaszczyźnie sze­roko pojętego humanistycznego oddziaływania na społeczeństwo.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)