GENERALNY WYKONAWCA

Generalny wykonawca może powierzać wykonanie robót specjalistycznych innym przedsiębiorstwom, zwanymi podwykonawcami. Wykonawca generalny od­powiada wobec inwestora za właściwe i terminowe wykonanie, podjętego do realiza­cji na podstawie umowy, całego zadania. Za roboty powierzone podwykonawcom odpo­wiada z nimi wspólnie. Generalny wykonawca współdziała z podwykonawcami przy opracowaniach umów, sprawdzaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, koordynu­je przebieg realizacji, uczestniczy przy odbiorach wykonanych prac i rozlicze­niach należnych za nie kwot.W latach 1980-1982 szereg przedsiębiorstw ogólnobudowlanych o specjalności przedmiotowej, które do 1980 r. pełniły obowiązki generalnych wykonawców, zaczę­ło odstępować od tych działań i nie podejmować nowych takich obowiązków.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)