GENERALNY WYKONAWCA

Generalny wykonawca też na- podstawie zawieranych umów powierza wykonanie procesów, które nie wchodzą w za­kres jego specjalizacji produkcyjnej, innym przedsiębiorstwom, zwanym podwyko­nawcami. Jak wcześniej już wskazano generalny wykonawca spełnia rolę koordynato­ra na określonym placu budowy. Działalność koordynacyjną jest w stanie prawidło­wo prowadzić tylko według wspólnie opracowanego (z podwykonawcami) projektu tech­nologii i organizacji budowy, zawartych w nim harmonogramów, wspólnego systemu planowania dyrektywnego i operatywnego. Generalny wykonawca odpowiada wobec in­westora za właściwe i terminowe wykonanie całości zadania (kompleksowe jego przekazanie do eksploatacji). Za powierzone przez siebie roboty wykonawcom – od­powiada wspólnie z nimi.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)