HISTORYCZNIE I STRUKTURALNIE

Wobec afiliowanych w niej związków spełnia zadania koordynujące: organizuje współpracę pokrewnych grup zawodowych w różnych związkach; rozgranicza ich kompetencje organizacyjne; pośredniczy i rozstrzyga w sporach kompetencyjnych; opracowuje wytyczne organizacyjne dla poszczególnych organów związkowych, zgodne z programem działania. Historycznie i strukturalnie Federacja jako przedstawiciel związków zawodowych ma tylko taką władzę i działa tylko w takich sprawach, które zostały jej przekazane przez afilio­wane związki zawodowe. Duży wpływ na kierunek działalności AFL— i —CIO wywierają przede wszystkim wielkie związki zawodowe, zrze­szające dużą liczbę członków i znaczny odsetek pracowników danej gałęzi gospodarki. Związek krajowy może przystąpić do AFL—CIO na podstawie jednej z dwóch alternatywnych procedur: albo istnie­jący już, niezależny związek prosi o przyjęcie go do AFL—CIO, albo AFL—CIO sama tworzy związek krajowy przez połączenie odpo­wiednich grup bezpośrednio podległych jej lokalnym związkom zawodowym.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)