IDEOLOGICZNE UWARUNKOWANIA RUCHU ZWIĄZKOWEGO

Specyfika rozwoju kapitalizmu w Stanach Zjednoczonych do koń­ca lat dwudziestych XX w. była decydującym czynnikiem ukształto­wania ideologii ruchu związkowego w tym kraju. Główny nurt ruchu przyjął za swoje panujące tam wartości kapitalistycznego porządku oraz tezę, że Stany Zjednoczone są symbolem postępu i wolności dla społeczeństw innych krajów. Dlatego też, w przeciwieństwie do większości robotniczych organizacji związkowych w Europie, zorganizowany ruch związkowy w Stanach Zjednoczonych nie stawiał sobie za cel przeobrażeń strukturalnych. Ograniczywszy swo­je cele programowe do ekonomiki, nie dostrzegał potrzeby prowa­dzenia działalności politycznej, aby je zrealizować.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)