INNY PRZEJAW

Innym przejawem utrzymywania się tradycyjnych form organiza­cyjnych amerykańskiego ruchu związkowego jest zdecentralizowanie struktury. Na najniższym szczeblu działają lokalne związki zawodo­we, obejmujące albo jedno przedsiębiorstwo (instytucję), albo kilka i więcej przedsiębiorstw (instytucji). Część związków lokalnych (5—1C proc. ogólnej ich liczby) nie ma żadnych powiązań organiza­cyjnych z organizacjami związkowymi wyższego szczebla i na ogół nie jest uwzględniana w statystykach ruchu związkowego. Zdecydo­wana większość związków lokalnych jest natomiast włączona do or­ganizacji wyższego szczebla — drugiego i trzeciego. Drugi szczebel to miejskie lub stanowe federacje lokalnych związków zawodowych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)