INSTYTUCJONALIZACJA RUCHU ZWIĄZKOWEGO W SYSTEMIE SPOŁECZNO-POLITYCZNYM PAŃSTWA

Charakterystyczną i na tle innych wysoko rozwiniętych krajów kapitalistycznych wyjątkowo wyraziście występującą właściwością powiązania amerykańskiego ruchu związkowego z kapitalistycznym systemem społeczno-politycznym jest funkcja kanalizowania i „po­rządkowania” przez związki konfliktów między pracą a kapitałem. Związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych są instytucją, która wraz z organami establishmentu tkwi w centrum mechanizmów stabilizujących system polityczny. I chociaż programowe odżegny­wanie się hierarchii związkowej od działalności politycznej przesą­dziło o tym, że sieć formalnych powiązań organizacyjnych ruchu związkowego z instytucjami państwa jest niewielka, to zbieżność niektórych podstawowych funkcji obu stron mocno osadza ruch związkowy w powiązaniach międzyinstytucjonalnych. Wprawdzie związki zawodowe ciągle muszą walczyć z wielkim kapitałem o peł- noprawność swojego istnienia i działania, ale nie osłabia to w zna­czący sposób ich instytucjonalnego statusu w systemie kapitalistycz­nym.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)