INSTYTUTY NAUKOWO- BADAWCZE

Instytuty naukowo-badawcze resortu budow­nictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz naukowo-dydaktyczne wyższych uczelni powinny realizować wspólnie kompleksowe tematy prac naukowo-badawczych dla potrzeb budownictwa inwestycyjnego. Dotyczy to głównie kompleksowych opra­cowań efektywnych systemów budowania, technologii produkcji nowych materiałów z surowców krajowych, usprawnień dotychczas stosowanych technologii w celach poprawy jakości materiałów oraz obniżenia energochłonności ich produkcji, no­wych technologii produkcji prefabrykatów budowlanych z różnych materiałów i kom­pozytów, usprawnień technologii zmechanizowanych, zasadniczych procesów budowla­nych. Bardzo szeroka problematyka z zakresu organizacji, kierowania i zarządza­nia działalnością inwestycyjną oraz produkcją budowlaną oczekuje na ważne gospo­darczo prace badawcze.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)