ISTNIENIE KONKURENCJI

W budownictwie państw kapitalistycznych istnienie konkurencji doprowadziło do powstania licznych przedsiębiorstw specjalistycznych zaplecza pośredniego. Nieraz obiekty tego zaplecza mają charakter tymczasowy, wynikający z braku sta­bilizacji oraz niewystarczającego inwestowania. Rozwój pośredniego zaplecza pro­dukcji budowlanej w krajach Europy Zachodniej, Skandynawii i w Japonii doprowa­dził do poważnych ograniczeń, a nawet likwidacji w dużych przedsiębiorstwach budowlanych stałego zaplecza bezpośredniego. Układy konkurencyjne mobilizują małe stosunkowo przedsiębiorstwa zaplecza pośredniego do dobrej jakościowo i terminowo obsługi dużych przedsiębiorstw budowlanych, które nieomal całkowicie zajmują się produkcją podstawową. Dzięki temu zwiększyły one swoje środki obro­towe, obniżyły kapitałochłonność rozwoju mocy produkcyjnej’, a jednocześnie osiąg­nęły jej elastyczność.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)