JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Projektanci muszą przestrzegać ustaleń art. 1-17 i są odpowie­dzialni za wykonywanie projektów zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz za należytą staranność tych prac (art. 19).Jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, uczestniczące w projektowaniu są obowiązane zapewnić właściwy przebieg prac projektowych, odpowiednią ich jakość, zgodność z obowiązującymi przepisami, potrzebami użytkowymi i interesem społecz­nym (art. 50). Jednostki organizacyjne gospodarki uspołecznionej, uczestniczące w projektowaniu, są zobowiązane do zapewnienia właściwej kontroli wewnętrznej prawidłowości wykonywanych prac projektowych (art. 51).Wykonawcy robót budowlanych – to przede wszystkim przedsiębiorstwa państwo­we, w bardzo małym udziale spółdzielcze, jednostki systemu gospodarczego oraz wykonawcy spoza gospodarki uspołecznionej; udział ich działalności wykonawczej przedstawia .

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)