JEDNOSTKI REALIZACYJNE

Jednostki realizacyjne- służb inwestycyjnych mają formę orga­nizacyjną dostosowaną do rodzaju inwestycji, jakie mają prowadzić; w zakresie tym rozróżnia się:  przedsiębiorstwa w budowie, komórki inwestycyjne czynnych przedsiębiorstw,   zarządy inwestycji produkcyjnych.Podane rodzaje form-organizacyjnych służb inwestycyjnych dotyczą inwesty­cji produkcyjnych, natomiast w zakresie inwestycji nieprodukcyjnych stosowano dotychczas:   komórki jednostek przyszłego użytkownika inwestycji,zarządy inwestycji (np. zarząd inwestycji szkolnictwa wyższego, zarząd inwestycji służby zdrowia), dyrekcje inwestycji miejskich (np. wojewódzkie zarządy inwestycji miej­skich) .Przedsiębiorstwo w budowie tworzono do pełnienia obowiązków inwestora bezpośredniego, który przed zakończeniem inwestycji roz­pocznie działalność produkcyjną, kontynuując jeszcze dalszą działalność inwesty­cyjną.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)