JESZCZE JEDEN PROBLEM

Istnieje jeszcze jeden niełatwy problem w całokształcie polityki społecznej amerykańskich związków zawodowych, który dotyka boleśnie ludność kolorową i młodzież w ogóle. Jest to zasada star­szeństwa stażu pracy — seniority, wywalczona przez związki zawo­dowe. Zgodnie z nią w przypadku redukcji zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie osoby o najdłuższym stażu pracy są zwalniane w ostatniej kolejności. Ta zasada, nie mająca intencji dyskryminacyj­nych, w praktyce powoduje, że ludność kolorowa, która zwykle nie ma, jak już wspomniano, długiego stażu pracy, podobnie jak młodzież, jest zwalniana w pierwszej kolejności. Ten problem nabrał szczególnej ostrości w warunkach obecnie panującej recLesji ekono­micznej.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)