KAŻDA FEDERACJA

Każda taka federacja grupuje wszelkie lokalne związki zawodowe działające w różnych branżach gospodarki i w różnych grupach za­wodowych na danym terenie. Trzeci szczebel stanowią krajowe zwią­zki, grupujące te związki lokalne, które działają w jednej gałęzi go­spodarki lub skupiają ludzi jednego zawodu.Niektóre z tych związków zrzeszają członków mieszkających i pracujących w Kanadzie, Panamie i Puerto Rico; stąd wywodzi się ich nazwa związków międzynarodowych (international unions).Oprócz związków zawodowych działają w Stanach Zjednoczonych stowarzyszenia zawodowe, spełniające wobec swoich członków po­dobne funkcje jak organizacje związkowe. Można je spotkać między innymi wśród policjantów, pielęgniarek, zawodowych sportowców i nauczycieli.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)