KOMITET WYKONAWCZY

Komitet Wykonawczy (Executive Committee) Rady jest przez nią wybierany spośród jej członków. Składa się z przewodniczącego, sekretarza-skarbnika i 6 wiceprzewodniczących AFL—CIO. Powinien zbierać się co dwa miesiące. Jest ciałem doradczym i konsultatyw­nym dla przewodniczącego w okresie między posiedzeniami Rady Wykonawczej.Zarząd Główny (General Board) składa się z wszystkich członków Rady Wykonawczej i jednego przedstawiciela każdego z afiliowanych krajowych związków oraz przedstawiciela każdego wydziału. Zbiera się na żądanie przewodniczącego przynajmniej raz w roku. Rozstrzy­ga o wszystkich sprawach przedstawionych mu przez Radę Wyko­nawczą.Przewodniczący AFL—CIO ma duże uprawnienia, większe niż przewodniczący w europejskich związkach zawodowych. Z urzędu przewodniczy on na zjazdach AFL—CIO, na posiedzeniach Rady Głównej (General Council), Rady Wykonawczej i Komitetu Wyko­nawczego.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)