KOMPLEKSOWOŚĆ ROZWIĄZAŃ

Kompleksowość rozwiązań wskazanych zagadnień zapewnia właściwe opracowanie założeń techniczno-ekonomicznych, na których podstawie przeprowadza się projek­towanie, stanowiące wynik programowania określonej inwestycji. Oczywiście kom­pleksowość obowiązuje przy projektowaniu oraz realizacji każdej inwestycji. Dla­tego więc określone ustalenia prawne mają zapewniać odpowiednie warunki do prak­tycznego spełniania zasady kompleksowości. Niestety trzeba Jednoznacznie stwier­dzić, że opieranie się nieomal wyłącznie na ustaleniach prawnych nie zapewniło powszechności stosowania i dogłębności zasady kompleksowości w dotychczasowej działalności inwestycyjnej. Przy najlepszych ujęciach legislacyjnych, niezbędne są odpowiednie mechanizmy motywacyjne do wysokojakościowego ich przestrzegania. Krótko więc dokona się przeglądu norm prawnych w przedmiotowym zakresie oraz kierunków motywacyjnych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)