KONKRETNA PROPOZYCJA

Brak jest programu praktycznych działań; jed­nej konkretnej propozycji ze strony Federacji, dotyczącej zwiększe­nia przez państwo funduszy na cele socjalne, nie. można przyjąć za platformę działania, zważywszy, że praktyka polityki socjalnej w Stanach Zjednoczonych od 1965 r. wskazuje, iż same fundusze nie rozwiązują nawet w połowie istniejących potrzeb i sprzeczności. Zawarty w programie obszerny opis trudności, które wynikają z fak­tu istnienia wielkich korporacji, ma charakter truizmu. Nie opraco­wano natomiast bardziej niż dotąd ofensywnej taktyki, jaką powi­nien przyjąć świat pracy wobec wielkiego kapitału.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)