KONSERWATYZM ZWIĄZKÓW

Konserwatyzm amerykańskich związków zawodowych, zwłaszcza kierownictwa AFL—CIO, z byłym przewodniczącym G. Meanym na czele, również spowodował spadek liczebności i zmniejszenie znaczenia ruchu zawodowego w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 25 lat rządów G. Me£.ny’ego odsetek członków związków zawodowych wśród ogółu zatrudnionych poza rolnictwem spadł z 34 proc. w 1955 r. do 20 proc. w 1978r Największe straty dla liczebności związków zawodowych powodowała generalna linia polityki AFL-CIO, nie uwzględniająca następujących przemian w strukturze gospodarki i siły roboczej., zwiększanie się udziału sektora usług, przy równoczesnym względnym zmniejszaniu się sektora produkcji, co w efekcie dało wzrost zatrudnienia w usługach; masowe podejmowanie pracy najemnej przez kobiety; gwałtowny wzirost liczby pracowników umysłowych tzw.białych kołnierzyków („white collars”) – w stosunku do pracowni­ków fizycznych;przemieszczanie przemysłu ze stanów północnych, gdzie pozycja związków zawodowych jest silna, do stanów południowych w któ­rych tylko 15 proc. ogółu pracowników jest członkami organizacji związkowych.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)