KONTROLOWANIE ZWIĄZKÓW

Kontrolowali też niektóre związki zawodowe, zrze­szające — według źródeł amerykańskich — ok. 800 tys. członkówOd masowości i organizacyjnej jednolitości ruchu związkowego za­leżał wzrost jego siły w konfliktach z kapitałem. Szanse takiego roz­woju sytuacji zostały zaprzepaszczone w wyniku ewolucji stosunków politycznych w Stanach Zjednoczonych po zakończeniu drugiej woj­ny światowej. Wówczas to doszły do głosu finansowane przez wielki kapitał ośrodki konserwatywne i reakcyjne, które przystąpiły do ofensywy przeciwko ruchowi komunistycznemu na świecie i w Sta­nach Zjednoczonych oraz w ogóle przeciwko wszelkim prądom i tendencjom postępowym. Te lata, zwane okresem „zimnej wojny”, upamiętniły się w Stanach Zjednoczonych „polowaniem na czaro­wnice”, organizowanym pod przywództwem senatora Josepha Mac Carthy’ego, i przyniosły wiele szkód amerykańskiemu ruchowi zwią­zkowemu.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)