KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW

Budownictwo polskie ma duże liczebnie zaplecze naukowe, w którym pracowało w 1981 r. ponad 10 tys. pracowników (dokładnie 10143 wg stanu na 31.12.1981). 0       kwalifikacjach tej kadry świadczą liczby pracowników z tytułami i stopniami naukowymi; wśród ogólnej liczby zatrudnionych w zapleczu naukowym budownictwa było 36 profesorów, 51 doktorów habilitowanych i 417 doktorów, czyli – 432 oso­by z tytułami i stopniami naukowymi, co stanowi 4,26% zatrudnionych w zapleczu. Niestety trzeba stwierdzić, że kwalifikacje pracowników zatrudnionych w całym zapleczu naukowym naszej gospodarki są niskie, ponieważ średnia krajowa ludzi z tytułami i stopniami naukowymi wynosi 4,75%, a kształtują tę wartość przede wszystkim pracownicy szkół wyższych, gdzie 18,4% zatrudnionych to profe­sorowie i docenci [52].

 

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)