KWESTIA PODATKÓW

Kwestia podatków leży zdecydowanie poza zasięgiem wpływów związków zawodowych, które — zwłaszcza zaś Federacja AFL—CIO począwszy od lat sześćdziesiątych wysuwały wiele razy postulaty w sprawie zmiany struktury podatków bezpośrednich, lecz bez żad­nego wyraźnego efektu. Od kilku lat uregulowanie podatków bezpo­średnich stało się więc jednym z ważniejszych związkowych po­stulatów wobec władz federalnych. Podobnie jak liberałowie oraz cała lewica, przywódcy AFL—CIO opowiadają się za ściślejszym powiązaniem wysokości podatków z wysokością dochodów, tym sa­mym przeciwstawiają się praktyce stosowanej przez administrację zarówno J. Cartera, jak i R. Reagana, która kontynuując w tej kwestii politykę R. Nixona i G. Forda, udzielała i udziela ulg ka­pitałowi prywatnemu.

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)