LICZEBNOŚĆ SZEREGÓW

W jej wyniku w pierw­szej połowie 1978 r. liczebność szeregów członkowskich w związkach zrzeszonych w tej organizacji wzrosła średnio o 3 proc. ogółu, a w liczbach konkretnych wzrost pod koniec lat siedemdziesiątych wynosił około 250 tys. rocznie. Liczebność swoją zwiększyły rów­nież dwa z trzech największych związków zawodowych nie zrzeszo­nych w AFL—CIO: Zjednoczony Związek Pracowników Przemysłu Samochodowego (United Automobile Workers) — o 5,3 proc. członków, Związek Kierowców (Teamsters, Chauffeurs, Warehouse- men and Helpers) — o 25 tys. członków. Zjawisko niedużego w su­mie, lecz wyraźnego powiększania się liczebności ruchu związkowego w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie lat siedemdziesiątych wywodzi się z dwóch źródeł: 1) z rosnącej świadomości społecznej pracowników najemnych; 2) ze zmian, chociaż spóźnionych, w stylu i kierunkach działania związków zawodowych, przede wszystkim tych nie zrzeszonych w centrali AFL—CIO .

Witaj na moim serwisie! Portal w całości poświęcony jest budownictwu, wpisy jakie tutaj zamieszczam czerpane są z mojego długoletniego doświadczenia i wiedzy. Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszam do dyskusji w komentarzach 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)